Rekrutacja SGH

Kolejna rekrutacja na studia w SGH rozpocznie się 20 maja 2020 roku.
Next recruitment for studies at SGH will start on May 20, 2020.


Dział Promocji i Rekrutacji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162 (budynek G, pokój 37), 02-554 Warszawa
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl, www: http://oferta.sgh.waw.pl
telefon: +48 22 564 77 77​