Szanowni Kandydaci,
w trosce o bezpieczeństwo kandydatów i pracowników uczestniczących w rekrutacji na studia w stanie epidemi oraz w związku z
komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany terminu matur Rektor SGH
podjął decyzję o unieważnieniu dotychczasowego harmonogramu rekrutacji.
W związku z tym, zaplanowane na 20 maja br. uruchomienie internetowego systemu rekrutacyjnego odbędzie się w późniejszym terminie.
Dla dobra i bezpieczeństwa kandydatów oraz pracowników przeprowadzimy również zmiany w procesie rekrutacji.
Zmiany te oraz nowy termin startu rejestracji, po akceptacji przez Senat SGH, zostaną ogłoszone w ostatnich dniach maja. Dziękujemy za cierpliwość.

Dear Applicants,
In the interest of the safety of applicants and employees of the university during the admission process in the state of epidemic, and in relation to the announcement
by the Director of the Central Examination Board of 24 April 2020 on the change of the maturity exam schedule, the SGH Rector
made the decision to annul the previously binding admission schedule.
Therefore, the start date of the Internet Registration System, previously scheduled for 20 May 2020, will be postponed.
In order to secure the well-being and safety of applicants to studies and SGH staff alike, further changes in the admission process will be introduced.
These changes and the new registration start date will be announced in the last days of May, following the approval of the SGH Senate.
We kindly thank you for your patience.